info@healingroomofdania.com   |   (954) 404-7331
Follow us :-

Waxing

Women’s Waxing

LIP $ 15.00,

CHEEK $15.00

CHIN $15.00,

BASIC BIKINI $30.00

FULL BIKINI $40.00

BRAZILIAN $80.00,

LEG $65.00

ARM $45,00,

Men’s Waxing

MEN CHEST$45.00

ABDOMEN $45.00

ARM $50.00

HALF LEG $50.00